چین (آسیا)

در شرق قاره آسیا و پرجمعیت ترین کشور دنیا می باشد. همچنین دومین کشور دنیا از لحاظ وسعت قلمرو و قدرت اقتصادی است. این کشور جزو قدیمی ترین کشورهای دنیا قلمداد می شود. چین منابع طبیعی و تنوع زیستی بالایی دارد. بزرگترین بازار اتومبیل دنیا را در اختیار دارد. گردشگری در چین بسیار پررونق و روبه گسترش می باشد. از مهم ترین جاذبه های گردشگری چین دیوار بزرگ چین، شهر ممنوعه، لشگر سفالین، معبد و آرامگاه کونفوسیس، باند، سنگ نگاره های دازو، آبراه بزرگ چین، معبد معلق، غارهای یونگانگ می باشد.

نقشه گوگل

فیلتر شهرها:

فیلتر دسته:

فیلتر شهرها:

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: