پکن

پایتخت و دومین شهر پرجمعیت چین می باشد. مرکز سیاسی و فرهنگی چین است. طی سال های اخیر در این شهر اصلاحات فراوان انجام گرفته و به سرعت در حال پیشرفت است. مهم ترین جاذبه های گردشگری این شهر تاریخی منطقه باستانی جنگ یانگ من، ساختمان تاتر ملی چین، دیوار چین، منطقه مسلمان نشین نیوجیه، بازار دونگ و شهر ممنوعه می باشد.

فیلتر دسته:

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: