کلیسای چارترس

کلیسای چارترس واقع در شهر چارترس، 100 کیلومتر به سمت جنوب غرب پاریس (حدود 1 ساعت فاصله با پاریس) می باشد. سبک معماری گوتیک شکوه و زیبایی خاصی را به این جاذبه بخشیده است. قسمت اصلی و مرکزی این کلیسا، 34 متر ارتفاع، 130 متر طول و 16 متر عرض دارد این کلیسا حاوی تعداد قابل توجهی مجسمه زیبا و تاریخی همانند مجسمه حضرت مریم و حضرت عیسی می باشد.