پارک ملی خاعوسوک

واقع در استان سورات تانی تایلند، فاصله با بانکوک پرواز 90 دقیقه ای 120 کیلومتر خارج از شهر سورات تانی و مقصدی تازه کشف شده برای گردشگران می باشد. بزرگترین جنگل بکر تایلند است. یکی از قدیمی ترین جنگال های استوایی همیشه سبز  در دنیا به قدمت 160 میلیون سال و شامل گونه های بسیار بزرگ درختان و گونه های زیادی از جانوران می باشد. پیرامون این جنگل با آب احاطه شده است.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل:

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: