استادیوم لانه پرنده

با وجودی که این استادیوم در واقع برای بازی های تابستانه المپیک پکن سال 2008 ساخته شده اما بعنوان یک اثر برجسته معماری نیز شناخته میشود.حالت زاویه دار و موج دار این سازه که از نوارهای فلزی ساخته شده باعث گردید این اثر بنام استادیوم لانه پرنده معروف گردید.

این اثرتوسط یک شرکت سوئیسی طراحی و یک هنرمند چینی  مشاور هنری پروژه را بعهده داشته است.ظرفیت این استادیوم بیشتر از 80000نفر بوده و به گونه ای طراحی شده که تمام صندلی ها دید مستقیم به میدان مسابقه دارند.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: